پروتوتایپ آمبولانس

مدل سازی و ساخت تریم داخلی آمبولانس های آمیکو و هایس

ماکت فن کولر انرژی

ماکت فن کولر به سفارش شرکت انرژی

استودیو سیار

طراحی و ساخت ماکت استودیو سیار

مدل دستگیره درب

مـدل دسـتگیره درب بـه سـفارش شـرکت دیپـلمـــا
با اشـل1-10

کابان (سیستم جدید غرفه سازی)

کابان ( سیستم جدید غرفه سازی B1Expo )
نیرو یافته از Tempera & WordPress.